Νέα

  • All
  • ΕΤΑΙΡΙΚΑ
  • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Νέο τύπωμα “BAKERY” σε χαρτί περιτυλίγματος αφής....

Η Κ. Δερμάνης Α.Β.Ε.Ε. συμμετέχει στην 15η ΑΡΤΟΖΑ 2017, 3-6 Μαρτίου 2017, στον εκθεσιακό χώρο METROPOLITAN EXPO στην Αθήνα....